Hit (590) Y-3404

Celil Abuzer

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : celilabuzer@hotmail.com
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Dr. Celil Abuzer

Araştırma Görevlisi

Eğitim

Lisans: Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Y.Lisans: HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

ESERLERİ

Ulusal Hakemli Makale

· “Şanlıurfa’da Toplumsal Değişme Ve Harran Üniversitesinin Bu Değişime Etkisi,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/13, 2004.

· “Medyadaki Şiddet Haberlerinden Hareketle Türkiye’de Toplumsal Çözülme ve Din,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 11/16, 2006.

· “Hz. Peygamberin Hadislerinde Açık Toplum,” HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12/17, 2007.

Uluslararası Tebliğ

· “Günümüzde Yeniden Şekillenen Şanlıurfa Mevlevihanesinin Sosyolojik Tahlili,” Uluslar Arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, Şanlıurfa (26-28 Ekim 2007).