Hit (1192) Y-3403

Adem Akıncı

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : ademakinci@harran.edu.tr
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı Uzm.Alanı : Din Eğitimi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-23 Güncelleyen : /0000-00-00

Dr. Adem Akıncı

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (1990).

Y.Lisans: “Din Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi,” HRÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, (1996).

Doktora: “Hayata Anlam Vermeye Din Öğretiminin Katkısı,” Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (2002).

ESERLERİ

Kitap

· Hayatın Anlamı ve Din, Yeni Akademi Yayınları, İstanbul, 2006.

· Din Öğretiminde Etkili Bir Yöntem: Hikaye, Feza Yayınları, İstanbul, 2001.

Ulusal Hakemli Makale

· “İnsanın Anlam Arayışında Ahlaki Değerler ve Dine Dayalı Ahlak Eğitimi,” Tabula Rasa, 12, 2004.

· “Hayata Anlam Vermede Dinin ve Din Eğitiminin Rolü,” Değerler Eğitimi, 3/9, 2005.

· “Kur’an’daki Kıssalar ve Din Öğretimindeki Yeri”, HRÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10/13, 2004.

Uluslararası Tebliğ

· “Ölüm ve İnançlarımız,” Marmara Üniversitesi, İstanbul, 25-26 Kasım 2004.

Ulusal Hakemsiz Dergilerde Makale

· “Kur’an’daki Kıssaların Din Öğretimindeki Yeri,” Yeni Ümit, 3, 2007.

· “Peygamberimizin Hayatından Bir Örnek Işığında Çocuk Eğitimi,” Yeni Ümit, 3, 2006.