Hit (745) Y-3339

İbrahim Gürses

Künyesi : Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Psikolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Türkçe Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-08-21 Güncelleyen : /0000-00-00

İbrahim Gürses

Öğretim Görevlisi

Eğitim

Lisans: Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1987.

Yüksek Lisans: Elmalı Tefsirinde Psikoloji Konuları, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990.

Doktora: Çağdaş Kişilik Teorileri ve İslam Kilişik Modelinin Karşılaştırılması (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Sosyal Psikolojik Bir Araştırma),

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

ESERLERİ

Kitap

· 1-Kölelik ve Özgürlük Arasında Din, Bursa 2001

· 2-Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi, Ankara 2002 (Bölüm yazarlığı)

Makale

· Elmalı'lı Tefsirinde İnsan ve Davranışı, U. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi c.10, s.2, 2001

· Dogmatik Zihnin Bazı Özellikleri, U. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.11, s. 1, 2002

· Analysis of Personality Versus Religiousness, Journal of Enstitute of Mathematics and Computer Science , volume 15, number 2, Kolkata 2004

· Önyargının Nedenleri, U. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 14, sy., 1, 2005

· Jung’cu Arketip Teorisi Bağlamında Tasavvufî Öykülerin Değerlendirilmesi (Sîmurg Örneği), U. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 16, sy., 1, 2007

· Din Eğitimi Kişilik İlişkisi, U. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. 16, sy., 2, 2007

Bildiri ve Müzakere

· Din Eğitimi Değişkeni İle Kişilik Değişkenlerinin İlişkisi Üzerine Bir Araştırma, Gençlik Dönemi ve Eğitimi Sempozyumu, Bursa 2003.