Hit (1207) Y-2530

Necmeddin Güney

Künyesi : Arş. Gör. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : necmguney@gmail.com
necm@hotmail.com
D.Yeri : Konya D.Tarihi : 1981
Görevi : Araştırmacı Uzm.Alanı : İslâm Hukuku,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Selçuk Üniv.)
Bildiği Diller : Almanca, Arabça, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-11-05 Güncelleyen : /0000-00-00

Necmeddin Güney

1981 tarihinde Konya’da doğdu.

İlkokulu, Almanya’nın Berlin şehrinde tamamladı.

Ortaokul ve lise tahsilini Konya Selçuklu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayarak 1999 yılında mezun oldu.

2003 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden ikinci olarak mezun oldu.

Aynı yıl Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku Bilim dalında yüksek lisansa başladı.

Ders döneminde, “Encyclopaedia of Islâm’daki Fıkıh Maddelerinin Tesbiti ve Delillere Dair Maddelerin Değerlendirilmesi” konulu semineri hazırladı.

31.10.2005 tarihinde S.Ü. İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

2006’da “Kudûrî’nin “Şerhu Muhtasari’l-Kerhî” Adlı Eserinin ‘Siyer’ Bölümünün Edisyon Kritiği” konulu Yüksek Lisans tezini tamamlayarak, aynı enstitüde doktoraya başladı.

Şu anda "İslam Hukukuna Göre Satım Akdinde Garar ve Sonuçları" konulu doktora tezini hazırlamaktadır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Makaleleri:

Bilgisayar Ortamındaki İslâmî İlimler Konulu Arapça Program ve Cd’ler Üzerine

(Kitap Tanıtımı) - Hüseyin Esen, İslam Hukukunda Malî Cezalar, İstanbul 2006, Yeni Akademi Yay., 222 s.

(Biyografi) - İlim Yolunda: Prof. Dr. Mustafa Uzunpostalcı

(Yayına Hazırlık) - Kaderiye Yahut Mu’tezile

(Yayına Hazırlık) - İslam Sûfi Tarikatlerine Türk-Moğol Şamanlığının Tesiri

Çeviri:

Oryantalizm, Oksidentalizm ve Ötekini Tanımak

Bildiri:

Ebu’l-Huseyn el-Kudûrî’nin Unutulan Bir Eseri: “Şerhu Muhtasari’l-Kerhî”