Hit (772) Y-2519

Mehmet Rüştü Aşıkkutlu

Künyesi : Reisulkurra Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : Trabzon / Of / Çufarukse Köyü/Uğurlu Beldesi D.Tarihi : 1901
Ö.Yeri : Trabzon/ Of /Uğurlu Beldesi Ö.Tarihi : 31 08 1980
Görevi : İmam,Müderris Uzm.Alanı : Kıraat ilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-03-06 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehmet Rüştü Aşıkkutlu

1901 yılında Of ilçesinin Çufarukse Köyü’nde Uğurlu Beldesi’nde doğdu.
ilk tahsilini Sultani Mezunu olan ve maârife 40 yıl hizmet eden babası Muallim Ahmet Cemalettin Aşıkkutlu’dan yaptı.

Hafızlığını köyünün hocalarından Hafız Tahir efendi’den ikmal ettiğinde henüz 13 yaşındaydı.

Daha sonra köyün hocası olan Şinekli (Ataköy) Müderris Bakkalzade İsmail Efendi’den Arapça dersi okumaya başladı.

Feraiz ilmini de İsmail Efendi’den öğrendi.

Arapça tahsilini Tahir Efendi Çalıkzade ve İstanbul dersiamlarından Dursun Nuri Fevzi Güven’den tamamladı.

Medresenin altıncı sınıfına devam ederken 1924 tarihinde medreselerin kapatılmasıyla diğer derslerini Dursun Fevzi Güven efendi’den okudu.

Daha sonra İstanbul’a giderek Serezli Hacı Hafız Ahmet Şükrü Efendi ve Hafız İsmail Hakkı Bayrı’dan okuyarak en son olarak Hafız Ahmet Hamdi’den ve İsmail Hakkı Bayrı’dan ayrı ayrı icazetname almıştır.

Of Merkez Vaizi olarak görev yapması sırası ve sonrasında 21.05.1958 tarihli bir belgeye göre “tam 30 yıl Çifaruksa köyünün resmi imam ve hatipliğini yapmıştır. Aynı zamanda yirmi iki seneden beri bu köyde fahri Kur’an öğreticiliği vazifesini ifa etmektedir.”

1932 yılında köyünün Merkez Camii’nde imamlık yapmaya başlamıştır.

1936 yılında fahri olarak köyünde Kur’an kursu açmaya muvaffak olmuş, bu görevini yürütürken 1941 yılında Of Merkez Vaizliği’ne atanmıştır.

1974 yılına kadar imamlık, vaizlik ve Kur’an kursu öğreticiliği yaptı.

1976 yılında vaizlikten emekli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen ilk Kıraat İhtisas Kursu’nu 1968 yılında Uğurlu’da gerçekleştirdi.

1974-1979 yılları arasında Ankara ve İstanbul Haseki Eğitim Merkezlerinde Hizmet içi eğitim kurslarında dersler verdi..”
Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Efendi, tedavi amacıyla 28.08.1980 tarihinde uçakla Trabzon’dan İstanbul’a giderken uçakta vefat etti.

Cenazesi 31 Ağustos 1980 tarihinde Of Uğurlu beldesinde düzenlenen cenaze merasimi ile Merkez Camii yanında defnedildi .

Adına Of ilçesi Uğurlu beldesinde Merkez caminin yanında kardeşi Kemalettin Aşıkkutlu tarafından bir türbe yapıldı.


Sahasında pek çok öğrenci yetiştiren Aşıkkutlu’nun kıraat konusunda Aşere Kaideleri, Takrîb Kaideleri, Tayyibe Tercümesi ve Tayyibe Şerhi adlı dört eseri vardır. Henüz basılmamış olan bu kitaplar, köyü olan Çufarukse (Uğurlu)’ da varislerinin elinde bulunan kitaplığındadır.