Hit (454) Y-2219

Hüseyin Yurttaş

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : E-Posta :
D.Yeri : D.Tarihi :
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi,Sanat Tarihi Uzm.Alanı : Sanat Tarihi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Serkan Boztilki/2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Hüseyin Yurttaş
Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü (1984) mezunu. Aynı üniversitede, yüksek lisansını İslâmi İlimler Fakültesinde (1980), doktorasını Sanat Tarihi Bölümünde tamamladı ve aynı bölümde doçentliğe (2003) yükseldi.
Çalıştığı bu üniversitede Sanat Tarihi Anabilim Dalının başkanlığını (1997–2001), Fen Edebiyat Fakültesinin dekan yardımcılığını (2003-) da yaptı.
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyesi oldu ve kurumun Erzurum Kurul Başkan Yardımcılığım üstlendi.
Makaleleri Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, Sanatsal Mozaik dergileri ile Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı (2001) ile Türkler ansiklopedisinde yayımlandı. Çeşitli şehirlerde konferanslar verdi, düzenlenen sempozyumlarda bildiriler sundu.

ESERLERİ:

  • Erzurum Hacı Ali Ağa Medresesi Vakfiyesi (1999)
  • XVÜI. Yüzyıl Vakfiyelerinde Erzurum ve Bir Vakfiye Örneği (2001)
  • Tarihi Erzurum Çeşmeleri ve Su Yolları (H. Özkan ile 2002).