Hit (1117) Y-2146

Ahmed Efendi İzzeddin

Künyesi : Lakabı :
Tabakası : 16.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Bursa D.Tarihi : ?
Ö.Yeri : İstanbul Ö.Tarihi : 1739
Görevi : Şair Uzm.Alanı : Mutasavvıf, İslâm Bilgini
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Farsça Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Ahmed Efendi İzzeddin
Şiirlerinde İzzî mahlasını kullandı.
Kadiri şeyhlerinden.
Zahirî ilimleri Nusûs sarihi (açıklamacı) Malkoç Mustafa Efendi'den öğrendi.
Tasavvufta babasından icazet (yeterlilik) alarak
Bursa'da İncirli Eşrefiye Dergâhında şeyhlik yaptı.
İstanbul'da misafir olarak oturdukları bir sırada öldü ve Tophane'deki Kadirîhâneye defnedildi.
Menkıbeleri öğrencilerinden Tennûrîzâde Mustafa Efendi tarafından yazılan Hediyyetül-Fukara'da. anlatıldı.

ESERLERİ:

  • Enisül-Cinân (tefsir, 4 cilt),
  • Müşevvikü 1-Uşşâk.