Hit (671) Y-1725

Muzaffer Sencer

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1940
Görevi : Yazar Uzm.Alanı :
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-16 Güncelleyen : /0000-00-00

Muzaffer Sencer
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (1963) mezunu. Bitirdiği fakültenin aynı bölümüne asistan oldu. "Sosyal Sınıf Kriterleri" konulu tezini tamamlayarak doktorasını verdi (1967).
Daha sonra doçentliğe yükseldi. Amerika'ya giderek Columbia Üniversitesinde araştırmalar yaptı.
Oya Sencer ile hazırladığı Türkiye'de Toprak Mülkiyeti Sorunu, Vakıfa Köyü Monografisi, Dinin Türk Toplumuna Etkileri adlı araştırmaları Milliyet gazetesince düzenlenen Karacan Armağanım kazandı.

ESERLERİ:

  • Devrim Stratejisi Açısından Osmanlı Toplum Yapısı (1970),
  • Türkiye'de Siyasal Partilerin Sosyal Temelleri (1971),
  • Türkiye'de Sınıfsal Yapı ve Siyasal Davranışlar (1974),
  • Sosyal Sınıflar (1974),
  • Türkiye'nin Yönetim Yapısı (1986),
  • Belgelerle insan Hakları (1988).