Hit (791) Y-1668

Musa Koçar

Künyesi : Doç.Dr. Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta : musakocar@hotmail.com
D.Yeri : Konya/Beyşehir D.Tarihi : 1966
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,Öğretim Üyesi,Öğretmen Uzm.Alanı : Kelam,Temel İslam Bilimleri
Görev Aldığı Kurumlar : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.) Mezuniyet : İlahiyat Fakültesi (Marmara Üniv.)
Bildiği Diller : Arabça, Osmanlıca Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-05-01 Güncelleyen : /0000-00-00

Musa Koçar

1966 yılında Konya/ Beyşehir/Kurucuova kasabasında doğdu.

İlk ve ortaöğrenimini Konya 'da tamamladı.

21 Haziran 1989’da Marmara Üniv. İlahiyat Fak. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Yüksek Lisansını 16 Haziran 1992’de, Doktorasını 24 Haziran 1999’da Marmara Üniv. Sosyal Bil. Ens. Temel İslam Bilimleri Bölümünde tamamladı.

1989–2000 yılları arasında İstanbul'da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki çeşitli kolej ve liselerde öğretmen olarak görev yaptı.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak görev aldı.
Özellikle ahlak felsefesi, İslâm felsefesi ve semantik konularında araştırmalar yaptı.
Dinî Araştırmalar, Tabula Rasa, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Arayışlar dergilerinde makale ve diğer çalışmaları yayımlandı.
Birçok ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildirileri vardır.
Yüksek lisans tezi yönetti. Sempozyumlarda görev aldı. Alanı ile ilgili olarak birçok panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklere konuşmacı ve panelist olarak katıldı.

Eserleri:

Matüridide Esma-i Hüsna, Fakülte Kitabevi, no: 42, 197 s, Isparta. 2002

Matüridide Allah-Âlem İlişkisi, Ötüken Neşriyat No:569 291 s, İstanbul. 2004

Makaleleri:

Kuranda Veli Kavramı, Arayışlar, 9–10, 173–182, Isparta. 2004

Dini Otorite Bağlamında Gazalide İmamet ve Siyasal Egemenlik Sorunu, Dini Araştırmalar, 18, 173–182, Ankara. 2004

Matüridi'ye Göre Nübüvvetin Gerekliliği ve Hz. Peygamber'in Nübüvveti, Tabula Rasa, 10, 131–142, Isparta. 2004

Kuran’daki Hissi Mucizelere Farklı Bir Yaklaşım (Muhammed Esed Örneği), Tabula Rasa, 15–16, 279–295, Isparta. 2006

İslam İnançları Açısından Zikir, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 103–121, Isparta. 2000

İbn Kemal'in Risale Fi Beyani'n-Nefs Ve'-Ruh Ve'l-Beden Adlı Eseri, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10 (1), 1–23, Isparta. 2003

Maturidi'nin Kuran'da Yer Alan Ruh Kavramına Yüklediği Anlamlar, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16, 57–69, Isparta. 2006

Maturidi’de Akılcılık ve Uygulama Alanları, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17, 27–53, Isparta. 2006

Maturidi’nin Hıristiyanların Tanrı Anlayışına Yönelttiği Eleştiriler, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18, Isparta. 2007

Bildiriler:

Hz. Peygamber'in Savaşlarında Meleklerin Yardımı Problemi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 4, 57–68, Isparta. 2001

İsmetü'l-Enbiya Bağlamında Hz. Muhammed'in Günahsızlığı Problemi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi V. Kutlu Doğum Sempozyumu, 5, 89–97, Isparta. 2002

Maturidi’ye Göre Nübüvvetin Gerekliliği ve Hz. Peygamber'in Nübüvveti, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi VI. Kutlu Doğum Sempozyumu, 103–116, Isparta. 2003

Dini Otorite Bağlamında Gazali'de İmamet ve Siyasal Egemenlik Sorunu, Bir Kelam Problemi Olarak Dini Otorite Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rize İlahiyat Fakültesi, 271–284, Rize. 2003

Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları (Müzakere), Bir Kelam Problemi Olarak Tanrı Tasavvurları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 208-210, Sakarya. 2003