Hit (558) Y-1556

M. A. Yekta Saraç

Künyesi : Prof.Dr. Lakabı :
Tabakası : 19.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : İstanbul D.Tarihi : 1963
Görevi : Akademisyen,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Edebiyat Araştırmacısı
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : /2008-02-04 Güncelleyen : /0000-00-00

M. A. Yekta Saraç

İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul'da (1981) bitirdi.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1985) mezunu.
Bitirdiği fakültenin Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı.
1987'de yüksek lisans, 1991'de doktora çalışmalarını tamamladı.
1992 yılında yardıma doçent, 1994'te doçent oldu. 2003 yılında profesörlük kadrosuna atandı.
Çalışmalarını aynı bölümde öğretim üyesi olarak sürdürdü.
Klasik Türk edebiyatı tarihi, klasik Türk edebiyatında edebî sanatlar ve nazım bilgisi, tasavvufi metinlerin şerhi gibi alanlarda yazdığı makaleleri,
1995 yılından itibaren İlmi Araştırmalar, Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuası, İÜ Türkiyat Mecmuası, İÜ Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Journal of Turkish Studies (USA) vd. dergilerde yayımladı.
Ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel toplantılarda klasik edebiyatımızla ilgili bildiriler sundu.
TDV İslâm Ansiklopedisine maddeler yazdı. 1995 yılından itibaren yayımlanmakta olan İlmi Araştırmalar dergisinde yayın kurulu üyeliği yaptı.

ESERLERİ:

  • Şeyhülislâm Kemal Paşazade: Ha-yatı-Şahsiyeti-Eserleri ve Bazı Şiirleri (1995),
  • Edebiyat Terimleri - Istılahât-ı Edebiye (1996),
  • Şeyhülislâm Kemal Paşazade (1999),
  • Klâsik Edebiyat Bilgisi-Belâgat{2000),
  • Emri Divanı (2002),
  • Aşıkpaşazade-Osmanoğulları'nın Tarihi (Kemal Yavuz ile, 2003).