Hit (782) Y-1127

Fazlı Arabacı

Künyesi : Doç.Dr Lakabı :
Tabakası : 20.Yüzyıl E-Posta :
D.Yeri : Çarşamba / Samsun. D.Tarihi : 1963
Görevi : Akademisyen,Araştırmacı,İlahiyatçı,Öğretim Üyesi Uzm.Alanı : Din Sosyolojisi
Görev Aldığı Kurumlar : Mezuniyet :
Bildiği Diller : Arabça, Fransızca, İngilizce Mezhebi : İtikad : , Amel : , Ahlak :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-09-03 Güncelleyen : /0000-00-00

Fazlı Arabacı

Özgeçmiş

1963 yılı Samsun Çarşamba doğumlu.

1981’de Samsun İmam Hatip Lisesinden,

1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

1988 yılında Görevli olarak gittiği Fransa/Paris’te “İnstitut National des Langues et Civilisations Oriantales (Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Milli Enstitüsü)”nde “Le Maintien de la culture İslamique chez les İmmigres Turcs en France (Fransada Yaşayan Türklerin İslami Kültürü Muhafazası)” konulu Yüksek lisansını, aynı yerde “L’organisatin Religieuse dans la Turquie Republicaine: İslam Officielle et Paralele (Cumhuriyet Türkiye’sinde Dinin Örgütlenmesi: Resmi ve Paralel İslam konulu doktorasını 1997’de tamamladı.

1994 yılında Araştırma Görevlisi olarak başladığı Gazi. Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1997 yılında yardımcı Doçent, 2002 yılında Doçent oldu.

Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Din Sosyolojisi Bilim Dalı Öğretim üyeliği görevini yürütmektedir

ESERLERİ

Telif Kitaplar

· Alevilik ve Sünniliğin Sosyolojik Boyutları-Çorum Örneği- , Samsun, 2000.

· Yeni Osmanlıların Dini ve Siyasi Görüşleri, Platin Yay., Ankara, 2004.

· Türk Din Sosyolojisi, İmkân ve Sorunlar, Platin Yay., Ankara, 2006.

Tercüme Kitaplar

· Avrupa Birliği Ülkelerinde Dinler ve Laiklik “(Sous la direction de J.Bauberot) Religions et Laicite dans l’Europe des Douze”, Paris, ed. Syros, 1994), Da yayıncılık. 2003.

Telif Makaleler

· Fransa’da Müslüman Toplumun Örgütlenmesi ve Türk-İslam Kimliğini Korumada Cami ve Derneklerin Fonksiyonu, Diyanet İlmî Dergi, c. 33, say. 3, Temmuz-Eylül, 1997, s. 87–106.

· Din Sosyolojisi Çalışmaları Üzerine Bazı Düşünceler, Fransa-Türkiye Örneği, Dini Araştırmalar Dergisi, c.I, sy. 3, Ocak-Nisan, 1999, s. 113–142.

· Osmanlı Modernleşmesinde ‘Yeni Osmanlıların Din ve Siyaset Anlayışları, Dini Araştırmalar Dergisi, c.2, sy. 5, Eylül-Aralık, 1999, s. 51–89.

· Türkiye’de Dini Düşüncenin Epistemolojik ve Sosyolojik Temelleri Üzerine Bir Deneme, Dini Araştırmalar Dergisi, c.3, Sayı: 9, Ocak-Nisan 2001, s. 29–44.

· Türkiye’de Dini Sosyalleşmenin Temel Etkenleri, Dini Araştırmalar Dergisi, c.6, Sayı: 16, Mayıs-Ağustos 2003, s. 39–54.

· İslam’da Dini Bilginin Toplumsal Bağlamı, G.Ü. İ.F Dergisi, 2004/2, sayı.5.

· Küreselleşmenin Düşünsel Arka planı ve Sosyolojik Yansımaları, Dini Araştırmalar Dergisi, c.8, Sayı: 25, Mayıs-Ağustos 2006, s.13- 29.

· Türkiye'ye Yönelik İstikrarsızlık Stratejileri ve Din, Türkiye Günlüğü, sayı. 88, Bahar 2007, s.140–158.

· Jeopolitikten teopolitiğe Dinin Stratejik Kullanımı, Jeopolitik, sayı. 35, Yıl. 5, Aralık 2006, s.77–82.

Tercüme Makaleler

· İslam Sosyolojisi Üzerine( J. Chelhode), EKEV Akademi Dergisi, c.1, sy.2, Mayıs 1998, s.245-258.

· İslam Düşüncesi Nasıl İncelenebilir?(M. Arkoun’dan tercüme), G.Ü.İ.F.D., 2003, sayı: 4. s.123-156.

Ulusal Ve Uluslararası Sempozyumlarda Sunulan Tebliğler, Seminerler Ve Müzakereler

· Avrupa’da Türk-İslam Kültürünün Muhafazası ve Entegrasyon Sorunu-Fransa Örneği, Uluslararası Avrupa Birliği Şurası (03–07 Mayıs 2000 İstanbul), c. II, s. 447-466.

· Avrupa (Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa ve Belçika)’da Din Öğretimi, Cumhuriyet’in 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi, Türk Yurdu Yayınları, Ankara 1999, s. 73–93.

· Pelérinage à la Mecque en Turquie, INALCO, 1999.

· Bir Arada Yaşamanın Dini-Sosyo Kültürel Temelleri, Türk Kültüründe Alevilik-Bektaşilik Sempozyumu, 12–13 Mart, Çorum.

· Küreselleşmenin Düşünsel Arka Planı ve Sosyolojik Yansımaları, Küreselleşme ve Din Sempozyumu, 2003, Çorum.

· Hanefiliğin Oluşumunda Coğrafi Etkenler (Sosyolojik Açıdan Bir Değerlendirme), İmam-ı Azam Ebu Hanife Sempozyumu, 2003, Bursa.

· Çağdaş Değerler Karşısında Dinî/Dinîleştirilmiş Değerler ve Normların Kırılma Noktaları, Kutlu Doğum Sempozyumu, 01–03.05.2004, İzmir.

· Neden Türk Din Sosyolojisi? Türk Din Sosyolojisi Söylemini Anlamlı Kılan Gereklilikler “I.Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu”, 11–13. 06,2004, Çorum.

· III. Din Şurasında, "AB Sürecinde Sosyal Hayat ve Din" Komisyonu Üyeliği, Müzakere, 20–24 Eylül 2004, Ankara.

· Din Öğretiminin Sosyolojik Boyutu ve Beliren sorunlar, Ülkemizde laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, 7–9 Nisan 2005, Malatya.

· Faklılaşma İçinde Bütünleşmenin Teolojik ve Sosyolojik Temelleri, Uluslar Arası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, 28–30.09.2005, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Paneller

· Avrupa’daki Din-Devlet İlişkilerinin Türkiye’ye Yansıması, Günümüz Türkiye’sinde Din-Devlet-Siyaset İlişkisi, G.Ü. Rektörlüğü, Ankara 1999.

· Küreselleşme, Din ve Sivil Toplum” İnönü Üniversitesi, 08.04.2004, Malatya.

· Bedensel Özürlülerin Topluma Kazandırılmasında Temel Sorunlar, Diyanet, Kocatepe, Ankara