Hit (1653) MM-97

Naat - Ey Güruhi Enbiya

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I RESÛL-İ EKREM VE NEBİYY-İ MUHTEREM

Ey gürûh-i enbiyâ vü evliyâmn ekremi
Hazret-i Hakkın habîbi mürselînin a’lemi
Zâtını Hallâk-ı âlem bâisi kevn etmese
Halk eder miydi aceb ol cedd-i pâkin âdemi
Hadd-i zâtında ahadden Ahmedi fark eyleyen
Mîm-i zâtından senin fark etti ism-i a’zemi
Derdimin dermânı sensin cânımın cânânı hem
Zahmımın ey dertlere dermân sen oldun merhemi
Her ne denlû mücrim ise kendi abdindir Hulûs
Kıl şefâat ona ey esrâr-ı Hakkın mahremi

Hasan Hulûs (Burnaz zâde) (XVIII. yüzyıl)