Hit (1468) MM-96

Naat - Safayı Ehli Dil Nuri Cemalin Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2007-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

DER NAAT-I RESÛLULLAH ALEYHİSSELAM

Safâ-yı ehl-i dil nûr-i cemâlin yâ Resûlallah
Şifâ-yı derd-i dil fikr-i visâlin yâ Resûlallah
Bihamdillâh demâdem hâne-i kalb-i siyehtâbi
Münevver eyledi vuslat hayâlin yâ Resûlallah
Acep mi intikal etsek beka billâha da’vetle
Fenâya sığmadı arş-ı kemâlin yâ Resûlallah
Kalırdı tâ ebed müphem kelâm-ı Hazret-i Mevlâ
Serâser etmese rûşen mekalin yâ Resûlallah
Enisin matlabı dâim Celâleddîn-i Rûmîden
Nigâh-ı lûtf ile bir dem suâlin yâ Resûlallah

Enis Dede