Hit (1552) MM-86

Naat - Reh i Aşkında Bi Sabr ü Şekibim

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2004-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NA’T-I ŞERİF

Reh-i aşkında bî sabr ü şekîbim yâ Resûlallah
Seni her kim severse ben rakibim yâ Resûlallah
Kabul eyle civâr-ı izzetinde çekmeyim gurbet
Bilirsin kendi şehrimde garibim yâ Resûlallah
Tavâf-ı Kâ’be-i şevk-i cemâlin farz-ı aynimdir
Nisâb-ı hasretinden bî-nâsîbim yâ Resûlallah
Gözüm yaş ile mâlâmâl gönlüm aşk ile memlû
Baîdim sûretâ mânâ karîbim yâ Resûlallah
Debistân-ı hakikatte olup şâkird-i nâkaabil
Fakat fenn-i mecâzîde edibim yâ Resûlallah
Yakîn eyle gül-i gûş-i kabule nâle-i şevkim
Riyâz-ı midhatinde andelîbim yâ Resûlallah
Nola şerh eyledikçe vasfını cezb-i kulûb etsem
Senin bîmârm olmuşken tabîbim yâ Resûlallah
Nazîm-âsâ olup şîrin mezâk-ı lezzet-i na’tm
Zebânım mâil-i şehd ü zebîbim yâ Resûlallah

Nazim