Hit (1122) MM-334

Yollar Senindir

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : İlahi
İlim Dalı : Konusu :
Link :
Ekleyen : /2013-05-15 Güncelleyen : /2013-05-15

Yollar Senindir

Böyle olmaz, böyle olmaz
Hadi kalk, haydi kalk
Gafleti at korkuyu at
Söküp at
Sen gitsen de yeşil kalsın bu bahçe
Haydi tohum at

Yürü yürü yollar senindir
Zulmü kaldırıp atacak eller senindir

Böyle gitmez, böyle gitmez
Değişir, değişir
Kan, göz yaşı dinsin artık
Yetişir
Zaman geldi vakit çattı, gün doldu
Tohum gelişir

Böyle kalmaz, böyle kalmaz
Gün doğar, gün doğar
Doğar güneş, boğar zulmeti boğar
İman bizde, sabır bizde aşk bizde
Fidan boy atar