Hit (1368) MM-31

Naat - Askına Muhammedin

Eser Sahibi : Yunus Emre Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2027-03-14 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2002-07-15

Aşkına Muhammed'in

Hak yarattı âlemi
Aşkına Muhammed’in
Ay ve günü yarattı
Şevkine Muhammed’in
 
Ol dedi oldu âlem
Yazıldı levh ü kalem
Okundu hatm-i kelâm
Şânına Muhammed’in

Hep erenler geldiler
Dergâha yüz sürdüler
Zikr-i tevhîd ettiler
Nûrunâ Muhammed’in

Veysel Karânî kazandı
Âhir yine özendi
Sekiz uçmak bezendi
Aşkına Muhammed’in

Feriştehler geldiler
Saf saf olup durdular
Beş vakt namaz kıldılar
Aşkına Muhammed’in

Havada uçan kuşlar
Yeşerip dağ ve taşlar
Yemiş verir ağaçlar
Aşkına Muhammed’in

İmansızlar geldiler
Ondan îman aldılar
Beş vakt namaz kıldılar
Aşkına Muhammed’in
 
Yunus ki ede methi
över Kur’ân âyeti
An vergil salâvatı
Aşkına Muhammed’in

Yunus Emre