Hit (1520) MM-309

Mehtapta Leylekler

Eser Sahibi : Ahmed Haşim Medya Türü : Şiir
İlim Dalı : Konusu :
Link :
Ekleyen : /2008-12-14 Güncelleyen : /0000-00-00

Mehtapta Leylekler

Kenâr-ı âba dizilmiş, sükûn ile bekler,
Füsûn-ı mâha dalan pür-hayâl leylekler…
 
Havâda bir gölü tanzîr eder semâ bu gece,
Onun böcekleri gûyâ nücûmdur yekser…
 
Neden bu âb-ı semâvîde avlananlar yok?
Bu haşr-ı nûr-ı hüveynâtı hangi kuşlar yer?
 
Eder bu hikmete gûyâ ki vakf-ı rûh u nazar
Füsûn-ı mâha dalan pür-hayâl leylekler…

(Göl Saatleri, 1921)