Hit (1414) MM-209

Naat Dahilek Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DAHÎLEK YÂ RESÛLÂLLAH

Gönül hun oldu şevkinden, boyandım yâ Resûlallah,
Nasıl bilmem, bu nîrâna dayandım yâ Resûlallah,
Ezel bezminde bir dinmez figandım yâ Resûlallah,
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Yanan kalbe devâsın sen, bulunmaz bir şifasın sen,
Muazzam bir sehâsın sen, dilersen rûnümâsm sen;
Habîb-i Kibriyâsm sen, Muhammed Mustafâ’sın sen;
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Gül açmaz, çağlayan akmaz İlâhî nûrun olmazsa,
Söner âlem, nefes kalmaz felek manzurun olmazsa,
Firâk ağlar, visal ağlar ezel mesrurun olmazsa,
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Erir canlar o gülbûy-i revanbahşın hevâsmdan,
Güneş titrer, yanar dîdârmın, bak, ihtirâsmdan;
Perişan bir niyâz inler hayatın müntehâsmdan:
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam,
Yanardağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam.
Alevler yağsa göklerden ve ben masseylesem duymam,
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Ne devlettir yumup aşkınla göz, râhmda can vermek!
Nasib olmaz mı Sultanım Haremgâhmda can vermek,
Sönerken gözlerim âsân olur âhmda can vermek,
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Boyun büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri,
Lebim kavruldu âteşten döner pâyinde tezkiri,
Ne dem gönlün murad eylerse taltif eyle Kıtmiri,
Cemâlinle ferahnâk et ki yandım yâ Resûlallah!

Yamandede [Abdülkadir Keçeoğlu]