Hit (1235) MM-199

Naat - Yüzündür Menbaı Nuri Nübüvvet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Yüzündür menba’-ı nûr-i nübüvvet yâ Resûlallah
Yine sendendürür lûtf ü mürüvvet yâ Resûlallah
Nola bir taşa baş koysam ser-i kûyunda kelb-âsâ
Demâdem eylesem zevk-i muhabbet yâ Resûlallah
Gelirsem ravza-i pâke sürersem yüzlerim hâke
Erişir başım eflâke ne rütbet yâ Resûlallah 
Meğer lûtfun ola hâdi ola ol vuslata bâdî
Ki bizâd-ı lebin yâdı ne kudret yâ Resûlallah
Ümidin kesmedi hergiz Sebâtî kân-ı lûtfundan
Senindir merhamet şefkat mürüvvet yâ Resûlallah

Hâfız Muhammed Sebâteddîn