Hit (1533) MM-187

Naat - Olursa Sayei Lütfun Penahım

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

DER NAAT-I CENÂB-I MAHBÛB-İ HUDÂ

Olursa sâye-i lûtfun penâhım yâ Resûlallah
Sevâba kalb olur cürm ü günâhım yâ Resûlallah
Kemine bir kulum ben devletinde hâsıl-ı sensin
Dü âlemde efendim pâdişâhım yâ Resûlallah
Hatâ a’mâlime çek hâme-i afvm beyaz olsun
Sevâd-ı defterim rûy-i siyâhım yâ Resûlallah
Tesâhüb eylemezsen rûz-i mahşer fart-ı isyânım
Zelil eyler beni yok iştibâhım yâ Resûlallah
Ümîd-i re’fetinle halka-i bâb-ı temennâdır
Senîh-âsâ benim devr-i nigâhım yâ Resûlallah

Senîh-i Mevlevi