Hit (1367) MM-185

Naat - Mümtaz Kudret Hazreti Muhammed

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

MÜMTAZ KUDRET HAZRET-İ MUHAMMED

Ben şunu iddia ederim ki : Hazret-i Muhammed mümtaz bir kuvvettir. Destgâh-ı kudretin böyle bir vücûdu ikinci bir defâ daha imkân sâhasına getirmesi ihtimalden uzaktır.

Sana muâsır bir vücûd olmadığımdan dolayı müteessirim. Ey Muhammed! Muallimi ve nâşiri olduğun bu kitap, senin eserin değildir, o lâhûtîdir. Bunun lâhûtî olduğunu inkâr etmek, mevcut ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra da göremiyecektir. Ben huzûr-i mehâbe- tinde kemâl-i hürmetle eğilirim.

Prens Bismarck (1815 t— 1898)