Hit (1515) MM-171

Naat - Günahı Masiyetten Püri Kitabım

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT

Günâh-ı ma’siyetten pür-kitâbım yâ Resûlallah
Hevâ yağmalamış her var ü tâbım ya Resûlallah
Kemâl-i rahm ü ihsânmla râh-ı Hakka sevk eyle
Afüv ismine vardır intisâbım yâ Resûlallah
Yüzüm yoktur der-i eltâfma yüz sürmeğe zırâ
Zünûb-i havf-i cürmümle harâbım yâ Resûlallah
Aman ey kân-ı rahmet ey şefî’-i müznibîn ey şâh
Senin aşkınla mahv et ıztırabım yâ Resûlallah
Şefîk-i kemtere şefkat edersen kendi ihsânm
Günahdan özge nem var iktisâbım yâ Resûlallah

Hanyalı Şefik Efendi (Ölm. 1871)