Hit (1537) MM-156

Naat - O Şahinşahı Azamsın

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2011-04-14 Güncelleyen : /2011-04-14

NAAT-I RESÛL

O şâhinşâh-ı âzamsın ki ancak yâ Resûlallah
Seni zâtına mahbûb eyledi Hak yâ Resûlallah
Bilir ins ü peri yok iştibâhı kimsenin bunda
Cihâna gelmedi mislin muhakkak yâ Resûlallah
Nebi ve evliyâ pir ü cevân bây ü gedâ yekser
Atâ ve cûduna muhtaç mutlak yâ Resûlallah
Gubaar-ı ravzan eyler ârzû her dem dil ü cânım
Murâdımdır o lûtfa mazhar oltaak yâ Resûlallah
Günahkâra inâyet âdetindir lûtf ü şefkat kıl
Beni ol devlete şâyân ü elyak yâ Resûlallah
Şeref derler bir ednâ ümmetin var el-aman ferdâ
Şefâat-hâhtır eyle muvaffak yâ Resûlallah

Şeref Hanım