Hit (1329) MM-144

Naat - Cemalin Mihri Tabanı Hidayet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Cemâlin mihr-i tâbân-ı hidâyet yâ Resûlallah
Kelâmın gevher-i nâyâb-ı vahdet yâ Resûlallah
Beyâban-ı mihende ümmetin bî-sâye kalmıştır
İnâyet kıl inâyet kıl inâyet yâ Resûlallah
Rehâyâb ettin âfâkı şeb-i târ-ı dalâletten
Zuhûrun âlemine nûr-i rahmet yâ Resûlallah
Sen ol sultân-ı ıklîm-i risâletsin ki tîginle
Kureyş’i eyledin Hak dîne da’vet yâ Resûlallah
Kulundur derd-mendindir sezâvâr-ı terahhümdür
Garîb ü bîkes ü bîçâre İffet yâ Resûlallah

İffet Efendi