Hit (1378) MM-131

Naat - Cemalin Mushafı Ayatı Rahmet

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NAAT-I ŞERÎF

Cemâlin mushaf-ı âyât-ı rahmet yâ Resûlallah
Hatm tefsîr-i remz-i sırr-ı vahdet yâ Resûlallah
İki nerkislerin mâzağ-ı nûr ile münevverdir
O kaşlar kab-ı kavseyne işâret yâ Resûlallah
Lebin kıymet-fezâ-yı lâ’l-i siyrâb-ı melâhattir
Dehânın derc-i yâkuut-i beşâret yâ Resûlallah
Kadin bir nûrdan serv-i çemenzâr-ı saâdettir
Serâpâ cism-i pâkin izz ü devlet yâ Resûlallah
Kapında bir gedâdır Ârif-i nâçiz rahm eyle
Eder deryûze-i nakd-i şefâat yâ Resûlallah

Reîsülküttâb Ârif