Hit (1299) MM-126

Naat - Cenabı Matlabı Canü Cihandır

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2010-04-14 Güncelleyen : /2010-04-14

NA’T-I ŞERÎF-İ HAZRET-İ SADR-I RİSÂLET

Cenâb-ı matlab-ı cân ü cihandır yâ Resûlallah
Kapun dâr-ül-emân-ı ins ü candır yâ Resûlallah
Sen ol bâlâ-rev-i âli kazâ-yı lâmekânsm ki
Gubârm tâc-ı fahr-ı âsûmândır yâ Resûlallah
Elim boştur garibim bî-nevâyım bâb-ı lûtfunda
Bana sermâye ancak el-amandır yâ Resûlallah
Şeb-i Esrâ’daki ikrâm-ı hâs-ül-hâs hakkiyçün
Meded kıl, îzzet’i câmmla kandır yâ Resûlallah
Revân-ı pâkine her bir nefesde bin salât olsun
Cihanda tâ ki fermânın revadır yâ Resûlallah

Beylikçi izzet Bey