Hit (1091) MM-114

Naat - Seraser Olmuşum Cürmü Kabahat Ya Resulallah

Eser Sahibi : Hazık Mehmed Efendi Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2009-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT-I NEBEVÎ

Serâser olmuşum cürm ü kabahat yâ Resûlallah
Bana senden olur olsa inâyet yâ Resûlallah
O hizmette senin emrinde rıdvan bir gulamındır
Verilmiştir sana miftah-ı cennet yâ Resûlallah
Lisân-ı hâl ile dağ taş çayır ot dâima söyler
Şefâat yâ Resûlallah şefâat yâ Resûlallah
Kerem eyle beni atma ırağa hâk-i pâyinden
Yerim kıl zîr-i sancâğ-ı seyâdet yâ Resûlallah
Fâkîrin derdimendin bir gedâ-yı müstemendindir
Kapında Hâzık-ı pür cürm ü illet yâ Resûlallah

Hâzık Muhammed Efendi