Hit (1243) MM-108

Naat - Düşelden Başına Zülfün Hevası Ya resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2008-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Düşelden başına zülfün hevâsı yâ Resûlallah
Tükenmez seyl-i eşkin mâcerâsı yâ Resûlallah
Bulunmazdı bu hikmethâne-i âlemde derd ehli
Tabîb olsa Habîbin mübtelâsı yâ Resûlallah
Telâfi der-akabdir vuslat-ı dîdâr ile yoksa
Cefâdır âşıka firkat belâsı yâ Resûlallah
Gider gelmez zamân-ı firkatin hâr-ı gubârından
Çıkar kasr-ı visâle mâverâsı yâ Resûlallah
Şeb-i hicre bedel rûz-i visâl-i yârdır çünkim
Olur her bir cefânın bir safâsı yâ Resûlallah
Getirdi Hazret’e nev-tuhfe-i nûr-i tahiyyâtın
Bu dergâhın Rızâ-yı pür safâsı yâ Resûlallah

Neccarzâde Şeyh Rızâ