Hit (1368) MM-102

Naat - Olan Dilteşnei Savmi Visalin Ya Resulallah

Eser Sahibi : T. E. Medya Türü : Naat
İlim Dalı : Şiir Konusu : Peygamberimiz
Link :
Ekleyen : /2008-04-14 Güncelleyen : /2009-04-14

NAAT

Olan dilteşne-i savm-i visâlin yâ Resûlallah
Olur şâyeste-i ıyd-i cemâlin yâ Resûlallah
Serâser nûrdan bir serv-i sîm-endâm-ı vahdetsin
Onunçün sâyedâr olmaz nihâlin yâ Resûlallah
Hilâl ebrûlarm reşk-âver-i mâh-ı şeb-ârâdır
Kamer devrinde bedr olmuş hilâlin yâ Resûlallah
Mezâhir mâyedâr-ı aks-i dîdâr-ı şuhûdundur
Bütün eşyâda zâhirdir kemâlin yâ Resûlallah
Rızâ’nın seyl-i eşki mahvederse levh-i âmâlin
Gider mi can gözünden hiç hayâlin yâ Resûlallah

Şeyh Rızâ [Neccar zade] (1675 — 1744)