Hit (2946) M-2166

Bediüzzaman'ın Akıllara Hayret Veren Bir Seciyesi

Yazar Adı : Said Nursi İlim Dalı : Biyografi
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Yazar Tanıtım
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2014-07-15 Güncelleyen : /0000-00-00

Bediüzzaman'ın Akıllara Hayret Veren Bir Seciyesi

Birinci cihan harbinde Bitlis mevkiinde yaralı olarak esir olurken Bediuzzaman da o gün esir düşmüştü.
O, Sibiryaya gönderilmiş en büyük esirler kampında idi. Ben Bakûnun Narkün adasında idim. Günün birinde esirleri teftişe gelen ve kampı gezerken Bediuzzamanın önünden geçen Nikola Nikolaviçe ehemmiyet vermiyor ve yerinden kımıldamıyor. Başkumandanın nazarı dikkatini çekiyor, tekrar bir bahane ile önünden geçiyor, yine kımıldanmıyor. Üçüncü defasında önünde duruyor, tercüman vasıtasıyla aralarında şöyle bir muhavere geçiyor:
- Beni tanımadılar mı?
- Evet tanıdım. Nikoli Nikolaviçtir. Çarın dayısıdır. Kafkas cephesi başkumandanıdır.
- O halde niçin hakaret ettiler?
- Hayır.. Af etsinler ben kendilerine hakaret etmiş değilim, ben mukaddesatımın emrettiğini yaptım.
- Mukaddesatın ne emrediyormuş?
- Ben Müslüman alimiyim benim kalbimde iman vardır. Kendisinde iman olan bir şahıs imanı olmayan şahıstan eftaldir. Ben ona kıyam etseydim mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyam etmedim.
- Şu halde bana imansız demekle benim şahsımı, hem ordumu hem de milletimi ve Çar'ı tahkir etmiş oluyor. Derhal divanı harp kuruluna isticvap edilsin.
Bu emir üzerine divanı harp kuruluyor karargâhtaki Türk, Alman, Avusturya zabitleri hepsi ayrı ayrı Bediuzzaman'a rica ederek başkumandana tarziye vermesi için ısrar ediyorlar verdiği cevap bu oluyor:
- Ben ahret diyarına göçmek ve huzuru Resulullah'a varmak istiyorum. Buna bir pasaport lâzımdır. Ben imanıma muhalif hareket edemem.
Buna karşı kimse sesini çıkarmıyor neticeyi bekliyor isticvap bitiyor.
Rus çarını ve Rus ordusunu tahkir maddesinden idam kararı veriyorlar. Kararı infaz için gelen bir manga askerin başındaki subaya:
- Kemali şetaretle müsaade ediniz. On beş dakika vazifemi ifa edeyim diye abdest alıp iki rekât namaz kılarken (Nikola Nikolaviç) geliyor kendisine hitaben:
- Beni af ediniz siz(in) beni tahkir için bu hareketi yaptığınızı sanıyordum. Hakkınızda kanunu muamele yaptım fakat şimdi anlıyorum ki siz bu hareketinizi imanınızdan alıyorsunuz ve mukaddesatının emirlerini ifa ediyorsunuz. Hükmünüz iptal edilmiş dini selâhiyetinizden dolayı şayân-ı takdirsiniz. Sizi rahatsız ettim tekrar tekrar rica ediyorum beni af ediniz.
Bütün Müslümanlar için şayân-ı misâl olan bu selâbeti dine ve yüksek seciyeyi arkadaşlarından bir yüzbaşı müşahedesine müsteniden anlatıyordu. Bunu duydukça ihtiyatsız olarak gözlerim doldu.

Abdurrahim Zapsu (Ehli Sünnet, 15 Ekim 1948, cilt: 2, sayı: 46/20, s. 10 ve 16)

Ben Müslüman alimiyim benim kalbimde iman vardır. Kendisinde iman olan bir şahıs imanı olmayan şahıstan eftaldir. Ben ona kıyam etseydim mukaddesatıma hürmetsizlik yapmış olurdum. Onun için ben kıyam etmedim. Said en Nursi
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi : Ehli Sünnet Mecmuası
Sanal Dergi :
Makale Linki :