Hit (3397) M-2112

Tanzimattan Cumhuriyete Kadar Kur'an Tercümeleri I

Yazar Adı : İlim Dalı : Tefsir
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2013-02-11 Güncelleyen : /0000-00-00

TANZİMAT’TAN CUMHURİYET’E KADAR KUR'AN TERCÜMELERİ

1)Kur’ân-ı Kerim Meâli ve Tefsiri - Tibyan Tefsiri:
Eser Hıdr ibn Abdurrahman el-Ezdi tarafından 773(h) yılında telif edilmiştir. Eseri Türkçe’ye tercüme eden Ayıntaplı Muhammed ed-Debbaği’dir. O eseri 1110(h) tarihinde Türkçe’ye çevirmiştir.

Eser 1841 yılında Bulak Matbaası tarafından İstanbul’da tab edilmiştir. Farklı zamanlarda tekrar tekrar basılan bu tercüme döneminde epey etkili olmuş bir Kur’an çevirisidir. Süleyman Fahir tarafından bugünkü dile çevrilen mealde naşir imzalı kısa bir mukaddime bulunmaktadır.


2)Kur’ân-ı Kerim ve Meâli - Mevâkib Tefsiri:
Tefsiru’l Mevakib Tercemetü’l Mevahib adlı eser Hüseyin b. Ali el-Kaşifi tarafından Farsça olarak telif edilmiş İsmail Ferruh Efendi tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.
Daha önce eserin Türkçe çevirisi Ebil-Fadl Muhammed İdrisiyyül- Bitlisi tarafından yapılmış olsa da İsmail Ferruh Efendi 1246(h) tarihinde tekrar tercüme etmiştir.

Eserin Türkçe tercümesinin baskısı 1865 yılında İstanbul’da Matbaai Amire tarafından yapılmıştır. Daha sonra çeşitli baskıları da olmuştur.
Eserin Latin harfleri ile ilk baskısını Bütün Kitabevi 1959 yılında tek cilt halinde yapmıştır. Günümüz diline Süleyman Fahir tarafından çevrilen bu Kur’an tercümesinde kısa bir önsöz yer almaktadır.


3)Nuru’l-Beyan Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Tercemesi:
Kapak sayfasında eserin bir heyet tarafından çeşitli tefsirlere müracaat edilerek hazırlandığı ifade edilmektedir.
Meal 1921 yılında İstanbul’da Kütüphane-i İslam sahibi İbrahim Hilmi tarafından basılmıştır. Eserde hazırlayanların ismi geçmemekle birlikte Şeyh Muhsin-i Fani imzalı kısa bir mukaddime bulunmaktadır. Bu eserin Hüseyin Kazım Kadri - mukaddimede Şeyh Muhsin- i Fani olarak adı geçen kişinin- riyasetinde bir heyet tarafından hazırlandığı ifade edilmektedir.

Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :