Hit (3618) M-1785

Hoca Saadeddin Efendinin Hayatı ve Eserleri

Yazar Adı : Hoca Sadeddin Efendi İlim Dalı : Yazar Hakkında
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Yazar Tanıtım
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Hoca Saadeddin Efendi’nin Hayatı ve Eserleri

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Hoca Sadeddin Efendi 1536 yılında İstanbul’da doğdu. O, Osmanlı Sahn Medresesinde çalıştı ve Sultan III. Murad ile III. Mehmed’e hocalık yaptı. Bu makalede Hoca Sadeddin’in hayatını anlatmaya çalıştık. O, XV. yüzyılın en ünlü Osmanlı tarihçilerinden biridir. Hoca Sadeddin, Osmanlı Tarihini başlangıcından (1299-1520) tarihine kadar olan olayları ele almaktadır. Hoca Sadeddin, Farsça ve Arapça’dan bazı kitapları Türkçe’ye tercümesini yaptı. Örneğin Lârî Tarihi bunlardan birdir. Bu makalede, Hoca Sadeddin Efendi’nin el yazması münşeâtlarını ortaya koymaya çalıştık Gazi Giray Han’a, Şah Tahmasb’a, farklı kişilere örneğin Vezir Sinan Paşa, Hasan Pasa’ya, değişik sebeplerden dolayı yazdığı diplomatik mahiyetteki bazı mektuplarından oluşan münşeât mecmualarını tanıtmaya çalıştık. Çünkü Osmanlı münşeât mecmuaları, Osmanlı Tarihinin kaynakları olarak bilinmektedir.

Hodja Sadeddin Efendi was born at İstanbul in 1536. He worked as a teacher at Sahn Medrese and then he became the private teacher of the Ottoman sultan Murad III and Mehmed III. In this article we deal with the life of Hodja Sadeddin Efendi(1536-1599) who is the most famous historian of Ottoman in the XVI th Century. He written the Tâcü’t- Tevârih which is about of begining part of the Otttoman history between 1299-1520. He translated some books from Farisian and Arabıc lenguage to Turkısh. For example Lâri’s History is the one of them. We try to expose the Hodja Sadeddin Efendi’s Münşeâts (diplomatic letters maniscript) in these article. He had written same diplomatic letters to Gazi Giray, ŞahTahmasb and different people for example vezir-i azam Sinan Pasa, Hasan Pasa for varios reasons. The Ottoman Münşeâts has been known as a source of Ottoman history. As a result Hodja Sadeddin Efendi’s münşeâts were one of the these historıc source.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :