Hit (4346) M-1640

1876 Bulgaristan Ayaklanmasının Osmanlı İngiliz İlişkilerine Etkisi

Yazar Adı : İlim Dalı : Tarih
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-10-14 Güncelleyen : /0000-00-00

1876 Bulgaristan Ayaklanmasının Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkisi

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Osmanlı İmparatorluğunun içinde bulunduğu kötü durum ve dış etkenler, 1875 Hersek ayaklanmasının bir uzantısı olarak 1876 Mayısında Bulgaristan’da bir ayaklanmanın patlak vermesine neden oldu. Ancak ayaklanma bir süre sonra güç de olsa bastırıldı. Ayaklanmanın bastırılması ile ilgili daha çok Bulgar ve Rus kaynaklarına dayanan, çoğu abartılı veya yalan haberlerin özellikle İngiliz basınında görülmesi ve bunun liberaller tarafından siyasi bir malzeme olarak kullanılması Türklere karşı bir öfke selini doğurdu. İngiliz kamuoyunda oluşan Türk aleyhtarı tepki aynı zamanda İngiliz hükümetini de hedef aldı. İngiliz hükümeti kamuoyu baskısına karşı direnerek, Osmanlı imparatorluğunun bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne dayanan geleneksel polikasına bağlı kaldıysa da bu politikasından dönüş yapabileceğini de gösterdi. Nitekim İngiltere’nin doğu politikasında bir değişim devri açan Bulgaristan olayları, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşlarından sonra Osmanlı İmparatorluğunu yıkıcı ve bölücü bir nitelik kazanmasında önemli rol oynadı.

The severe conditions and the external facrtors due to Hersek rebellion in 1875, resulted in an another rebellion in Bulgaria in May 1876. However, the rebellion was hardly controlled. Many exaggerated and groundless news about the controlled rebellion which rely on Bulgarian and Russian sources appear on English media and its use as an politic material by english liberals caused a great range against Turks. These reactions against Turks in English public made a target of English government as well. Although, English government was faithful to the traditional politics which depends on the Ottoman Empire’s independence and territory and union by resisting the pressures of English public. As a result, rebelilion in Bulgaria changed English policy in the east and after the Ottoman-Russian War in 1877-1878, English foreign policy played destructive and damaging role on the part of Ottoman Empire.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :