Hit (3410) M-1598

Semaın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma Aziz Mahmud Hüdayi ve İsmail Ankaravi

Yazar Adı : İlim Dalı : Tasavvuf
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-08-24 Güncelleyen : /0000-00-00

Semâ’ın Mahiyetine Dair Bir Karşılaştırma: Aziz Mahmûd Hüdayî ve İsmail Ankaravî
(A comparison on the essence of sufi listening “samâ”: aziz mahmoud al-hudayi and ısmail rusuhi al-anqaravi’s ıdeas of samâ)

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Bu yazının amacı, her ikisi muâsır ve dost olan Celvetî şeyhi Aziz Mahmûd Hüdâyî ile Galata Mevlevîhânesi yedinci şeyhi, Mesnevi Şârihi İsmail Rüsûhî Ankaravî’nin bir tasavvuf ıstılâhı olan semâ’a dair görüşlerini karşılaştırmaktır. Bu çerçevede Hüdâyî’nin Keşfu’l-kınâ ‘an vechi’s-semâ adlı semâ risâlesi ile Ankaravî’nin Minhâcu’l-fukarâ’da yazdığı semâ bâbı değerlendirilecektir. Her iki çalışma da İbn Arabi’nin semâ konusundaki yaklaşımından ve semâ taksîmâtından (mutlak-mukayyed; ilahi-rûhânî-tabîî semâ) beslenmektedir. Semâ olgusunu İbn Arabi, Hüdâyî ve Ankaravî nazarından idrak etmek, günümüz semâ âdâbındaki eksiklikleri gidermeyi sağlayabilir.

The purpose of this article is to compare between the seventh Shaykh of Galata Mawlawikhane, Ismail Rusuhi al Anqaravi and the Calwati Shaykh, Aziz Mahmoud al-Hudayi’s points of view on a sufi term “samâ”. Both of the Shaykhs are contemporary and friends. In this frame, the article will clarify the ideas of samâ in al-Hudayi’s treatise “Kashf al-Qinâ’ an vach al-samâ” and the chapter of samâ in al-Anqaravi’s “Minhac al-Fuqara”. Two ideas are to be inspired by Ibn al-Arabi’s approach and classifying to samâ; absolute - infinite; metaphysical- spiritual- natural samâs. Distinguishing the phenomenon of samâ from the points of Ibn al-Arabi, al-Hudayi and al-Anqaravi provides us a perfect point of view in correcting some faulties of formal sufi samâ at the present day.
Yayınlandığı Kaynak :
Yayınlandığı Dergi :
Sanal Dergi :
Makale Linki :