Hit (3759) M-1453

Matüridiyye İle Eşariyye Mezhepleri Arasında İhtilaf mı ? Suni Dalgalanma mı ?

Yazar Adı : İlim Dalı : Kelam
Konusu : Dili : Türkçe
Özelliği : Makale Türü : Müstakil
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-06-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Mâtüridiyye İle Eş'arîyye Mezhepleri Arasında İhtilaf mı? Suni Dalgalanma mı?

Makale Metni Ek Dosyadadır.

Ehl-i Sünnet kelâmının iki büyük mezhebi olan Mâtürîdiyye ile Eş’arîyye mezhepleri arasında kelâm ilminin ittifak ettikleri ana konular ve yine aralarında ihtilaf ettikleri meseleler hususunda bu çalışma kısa bir araştırmadır. Bu iki mezhep arasındaki problemlerin gerçekten ihtilaflı konular mı yoksa suni mi olduğu noktasında bu güne kadar yazılı bulunan eserlerin bir tablosunu ortaya koymaya çalıştık. Ayrıca bu iki mezheple ilgili ihtilaflı konuların işlendiği bir bibliyografya da eklemeyi ihmal etmedik. Nihayet bir değerlendirme ile yazımızı sonuçlandırmaya gayret ettik. A Conflict or An Artificial Fluctuation between Maturidism and Ash´arism This study is a brief research about the theological points agreed up on or disagreed by Mâturidi and Ash‘arî sects between themselves, the two important theological orthodox sects in Islam. We tried to put forward the table of the works written about the differences between these two sects; whether these differences are real or artificial. In addition, we did not neglect to add a short bibliography dealing with the controversial points relating these two sects. Finally, we tried to end ours study with a short evaluation.
Yayınlandığı Kaynak : 2006-06-01
Yayınlandığı Dergi : a Sanat ve Edebiyat Dergisi
Sanal Dergi :
Makale Linki :