Hit (3081) KU-119

Kadı Mahmud Vakfı Kütüphanesi

Kütüphane Türü : Vakıf Kurucusu :
Kurum Tipi : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Türkiye / Kayseri Uzm.Alanları : Felsefe,Matematik,Kelam
Kataloglama Türü : Çalışma Saatleri : Hafta içi 08.30-13.15 - 14.15-18.00, Cumartesi 09.
Ekleyen : /2012-12-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Kadı Mahmud Vakfı Kütüphanesi

Kadı Mahmud Kütüphanesi 1559 tarihli Vakfiyeye göre 278 adet ve 400 cilt kitap ile kurulmuştur. Kitap koleksiyonu “Kadı Mahmud Bedreddin”e ait özel kitaplık ile, dönemin âlimlerinden olan babası Süleymanegi'nin hem yazdığı hem de sahip olduğu bazı kitapların katılımı ile oluşturulmuştur. Kitaplar ağırlıklı olarak dini bilimler olmak üzere toplum bilimi ve tıp içeriklidir. İlgili yıllarda matbaa baskısının söz konusu olmadığı, kitapların tamamının el yazması olduğu dikkate alındığında, bugün sınırlı bir sayı gibi gözüken 400 cilt kitabın ayrı bir değer ihtiva ettiği anlaşılmaktadır.


Birçok kaynakta Esnaf ya da Bedesten/ Çarsı kütüphanesi türüne örneklenen Kadı Mahmud Kütüphanesi,esasen ‘’talebe-i ulum’’ yani öğrenciler için kurulmuş bir kütüphanedir. Kefalet ya da rehin karşılığı Emanet kitap alım şartları tüm detayı ile tanımlanmıştır. Her sene ramazan ayında Mütevelli, Nazır ve Kütüphane Muhafızı, evlat elinde bile olsa bütün kitapları toplayıp sayacaklar. Onları toz ve zarar veren şeylerden temizledikten sonra, defterde yazıldığı şekilde yerlerine koyacaklar. Memleketi terk edecek, kitaba bir zarar verebilecek, kendinde alıkoyarak talebenin istifadesine mani olacak kişilere istenildiğinde kitap verilmeyecek denmektedir. Kütüphane kuralları ilgili dönemde bu kadar detaylı düşünülerek oluşturulmuştur.


Günümüze gelecek olursak, Vakıf tarafımdan, “Kadı Mahmud Vakfı Kütüphanesi” adı ile 6 Kasım 2009 tarihinde yeniden kurularak okuyucuların ve kitap severlerin hizmetine sunulmuştur.

Kütüphane 3 ana bölümden oluşmaktadır.


Kayseri kitaplığı adı verilen

1. Bölümde, Kayseri şehri ile ilgili ve Kayserili yazarlara ait 2000’i aşkıneseri bir arada bulabilirsiniz. Şehrin tarihi, kültürü, yemekleri, coğrafyası, kültür varlıkları ve daha birçok konuda kaynağıbu bölümde okuyucular bulabilir.


2.Bölümde tarih içerikli kitaplar mevcut olup, Osmanlı Tarihi, Atatürkve Cumhuriyet Tarihi, Genel Türk tarihi ve Kültürü, Dünya Tarihi içerikli 4000 i aşkın kitap ve kaynak eseri mevcuttur. Sadece Tarih içerikli ve çok büyük bölümü akademik değer taşıyan bu kitap koleksiyonu araştırmacılar, akademisyenler ve tarih konusuna meraklı okuyucular için oldukça değerli bir kitap koleksiyonu niteliğindedir.


3. Bölümde ise İslamiyet içerikli bilimsel eserlerden oluşan 1000 üzerindekitap mevcuttur. Orijinal kitapların bir bölümünün güncel Arapça baskılarını da bu bölümde bulabilirsiniz.


Ayrıca kütüphanede, bünyesindeki yayınların içerisinde yer alan 8000 'i aşkın makalenin kataloglaması yapılmış olup, hizmete sunulmaktadır.


Kütüphanede kitapların yanı sıra süreli yayınlarda mevcuttur;

Atlas Tarih,

Toplumsal Tarih,

Belleten,

NTV Tarih,

Vakıflar Dergisi.

Kitap Adedi : 400
Yazma Adedi : 0
Matbu Adedi : 0
Harita Adedi : 0
CD Adedi : 0
Dergi Adedi : 0
Gazete Adedi : 0
Minyatür Adedi : 0
Resim Adedi : 0
Gravür Adedi : 0
Fotoğraf Adedi : 0
Ferman Adedi : 0
Tez Adedi : 8
Koleksiyon Adedi :
Adres : Melikgazi Mah. Ünal Sok. Kadı Mahmud Vakfı 9.blok. No:23/B Melikgazi /Kayseri
Telefon : 0352 223 32 38
Faks : 0352 223 47 77
Web : http://www.kadimahmudvakfikutuphanesi.com/index.php
E-Posta : kadimahmutvakfikutuphanesi@gmail.com