Hit (1714) KUR-2052

Şarkiyat Araştırma Merkezi

Kurum Türü : İslam Araştırmaları Merkezleri Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar : 1905-04-21
Ülke / Şehir : / İstanbul Özellik :
Ekleyen : /2014-11-26 Güncelleyen : /0000-00-00

Şarkiyat Araştırma Merkezi

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Arap, Fars ve Urdu dili ve edebiyatlarına dair çalışmalar yapmak üzere kurulan merkez.
Hellmut Ritter’in çabalarıyla gayri resmî olarak 1938'de Şarkiyat Enstitüsü adıyla kurulmuş, 1981 tarihli Yüksek Öğretim Kanunu'ndan sonra adı Şarkiyat Araştırma Merkezi olarak değiştirilmiştir. Kuruluşta ve daha sonraki aşamalarda Ritter'e daha öğrenciyken kendisine yardımcı seçtiği Ahmet Ateş yardım etmiştir. Kuruluşun çalışma alanları genellikle Arap ve Fars filolojilerinin, Urdu dili ve edebiyatının klasik ve modern dönemleriyle ilgili araştırmalar yapılması, Arapça ve Farsça kaynaklardaki Türk tarihi ve kültürüne ait malzemenin derlenip incelenmesidir. Kurum Arapça, Farsça ve Türkçe el yazmalarının bulunduğu Türkiye kütüphanelerinde yapılan araştırmalarla buralarda mevcut kaynak ve belgelerin tesbiti ve tanıtılmasına, ayrıca Doğu ve Batı ülkelerinde gerçekleştirilen araştırmaları takibe, diğer ilmî kuruluşlarla iş birliği yapmaya çalışır. Bunların yanı sıra eğitici faaliyetleri de vardır. Nitekim yazma eserleri barındıran İstanbul kütüphanelerindeki memurların meslekî bilgilerini arttırmak için kurslar açılmış, şarkiyatla ilgili konferanslar, yazma eserlerin özellikleri ve tenkitli metin neşri hakkında seminerler düzenlenmiştir. Özellikle Nihad M. Çetin’in verdiği, araştırmalarda temel bilgiler ve usul dersi çeşitli bölüm asistanları ve öğretim üyeleri tarafından ilgiyle takip edilmiştir.
Şarkiyat Enstitüsü’nün faaliyetlerini 1949 yılına kadar Hellmut Ritter, 19491953 arasında Mükrimin Halil Yinanç yürütmüş, faaliyetlerine ve neşriyatına rağmen 1961 yılına kadar gayri resmî bir kurum halinde kalmıştır. Ahmet Ateş’in gayretleriyle 1962’de hükmî ve hukukî hüviyetine kavuşmuş, Ahmet Ateş ölüm tarihi olan 20 Ekim 1966 tarihine kadar buranın müdürlüğünü yapmıştır. Daha sonra Nihad M. Çetin (19711990), Nazif Hoca (1991 1995) ve Ahmet Suphi Furat'ın (19952007) sürdürdüğü bu görevi 2008'de A. Yaşar Koçak üstlenmiştir. 1947'de yine Ritter tarafından merkezi İstanbul’da olmak üzere M. Fuad Köprülü, A. Adnan Adıvar, Reşit Rahmeti Arat, Ahmet Ateş, J. K. Birge, | W. C. Edvars ve L. Thomas gibi bilim adamlarınca oluşturulan milletlerarası Şark Ted kikleri Cemiyeti adlı ayrı bir kurum bulun J maktadır.
7000 civarında matbu esere sahip bir kütüphanesi de bulunan Şarkiyat Araştırma Merkezi’nin en önemli faaliyeti 1956 2008 yılları arasında düzensiz biçimde on sayı çıkarılan Şarkiyat Mecmuası’nın yayımlanmasıdır. Derginin ilk yedi sayısı 1956 1972 yıllarında neşredilmiş, sekizinci sayı ancak 1998'de çıkarılabilmiştir. Genel olarak makaleler yanında “Kitabiyat”, “Kitaplar Arasında", “Haberler" gibi bölümlere de yer verilen derginin birinci sayısında M. Tana nin hazırladığı, Ca'fer b. Muhammed b. Ca'fer etTayâlisî’nin Kitâb alMukâ tara cinda'lmudökara'sı ilâve şeklinde verilmiştir. Beşinci sayı (1964) doğumunun 70. yılı dolayısıyla Hellmut Ritter’e, yedinci sayı (1972) ölümü üzerine Ahmet Ateş’e, sekizinci sayı (1998) yine ölümü dolayısıyla Nihad M. Çetin’e ithaf edilmiştir. Dergide Herbert W. Duda, Ahmet Ateş, Osman Ergin, Sir Steven Runciman, Faruk K. Timur taş, Nihat Keklik, Felix Tauer, H. Nihal Atsız. Ramazan Şeşen, Ahmet Caferoğlu, Abdülbâki Gölpınarlı, Ahmet Suphi Furat, Mehmet Kanar, Nihad M. Çetin, Marius Conard, M. Minova, Tahsin Yazıcı, Albert Dietrich, Hilmi Ziya Ülken, M. Mole, Nazif Hoca, Semavi Eyice, Orhan Bilgin, Angeli ka Hartmann, A. Naci Tokmak ve diğer birçok araştırmacının çalışmaları yer almaktadır.

Adres :
Web :