Hit (2623) KUR-1885

el Medresetül İkbaliyye II

Kurum Türü : Medreseler Kurucusu :
Eğitim Dili : Kuruluş Tar :
Ülke / Şehir : Selçuklu Devleti / Şam (Dımeşk) Özellik :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2009-09-23 Güncelleyen : /0000-00-00

el-Medresetü’l-İkbâliyye

Medresenin bânisi Şafiîler için de bir medrese inşa ettirmiş olan Cemâlüddin İkbâl’dir (ö. 603/1207)

Hanefi medresesidir.

Adres :
Web :