Hit (3677) K-988

Fezleketüt Tevarih

Yazar Adı : Katip Çelebi (Mustafa b. Abdullah) İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-17 Güncelleyen : /0000-00-00

Fezleket-üt-Tevârîh

1641 yılına kadar gelen genel bir tarih eserdir.

Bir mukaddime, üç usûl ve bir son sözden ibâret olan bu eser, varlıkların başlangıcı, peygamberlerin ve hükümdârların târihi diye özetlenebilecek bir târih kitâbıdır.

Müellif hattıyla yegâne nüshası Beyazıt Kütüphanesi Nu. 10318 de bulunmaktadır.

...