Hit (4518) K-975

Künhül Ahbar

Yazar Adı : Mustafa Ali Efendi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2009-11-11 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2009-11-11

Künhü’l-Ahbar

Bu eser, sadece bir Osmanlı tarihini değil, Peygamberler tarihi, İslam tarihi, Türk ve Moğol tarihi bahislerini de içine alan bir alem tarihidir.

Ali Efendi, eserde Osmanlı alim ve şairleri için de önemli bir kısım ayırmış olup, bu bölüm şairler tezkiresi sayılabilecek genişliktedir.

Eserin en geniş kısmı, 16. asır Osmanlı tarihini anlattığı bölümdür.

Ayrıca İslam tarihinde verilen bilgiler geniş ve teferruatlıdır.

Eserin ilmi değerini artıran bir yönü, Ali Efendi'nin, İslam medeniyetinin gelişmesinde Türklerin büyük rolüne ve hizmetine dikkat çekmesidir.

Bunun yanında, yeri geldikçe, bölüm bölüm Avrupa milletleri hakkında da kısa bilgiler verilmiştir.

Eserin başından İstanbul’un fethine kadar olan kısmı tertibine uygun olarak beş cilt halinde basılmıştır.

Yazmaları çeşitli parçalar halinde İstanbul’un birçok kütüphanelerinde bulunmaktadır.
...