Hit (3143) K-717

Tarihu mesacidi Bağdad

Yazar Adı : Cemalüddin Mahmud Şükri b. Abdillah b. Mahmud el Alusi İlim Dalı : Tarih
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-10 Güncelleyen : /0000-00-00

Târihu mesâcidi Bağdâd

Müellifin yaşadığı dönemde Bağdat'ta bulunan camileri, mektepleri ve diğer bazı mimari değeri olan eserleri incele­yen kitap, Mühezzebü Târihi mesâci­di Bağdâd ve âşâruhâ adıyla Muham­med Behçet el-Eserî tarafından tahkik edilerek yayımlanmıştır (Bağdat 1336/ 1927).

...