Hit (3992) K-713

Kasidetür Rifaiyye

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Kitap Tipi : Şerh
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : /0000-00-00

Kasîdetü'r-Rifâiyye

Torunu Mahmûd Şükrî el-Âlû­sî tarafından el-Esrârü'l-ilâhiyye şerhu'l-Kasîdeti'r-Rifâ'iyye adıyla şerhedilmiştir (Kahire 1305)

<
...