Hit (3623) K-708

İnbaül ebna bi atyabil enba

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Vasiyetname
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09

İnbâ'ü'l-ebnâ' bi-atyâbi'l-enbâ

Edebî üslûpla kale­me alınmış bir vasiyetnamedir.

Çocuk­larına yapmış olduğu nasihatları ve tav­siyeleri ihtiva eder.

Eserin bir nüshası Ali Emîrî Kütüphanesi'nde ka­yıtlıdır (nr. 2564).

...