Hit (3235) K-706

el Ecvibetül İrakıyye Alel Esiletil Lahuriyye

Yazar Adı : Şihabuddin Mahmud el Alusi el Bağdadi İlim Dalı : Kelam
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Nurgül Çepni/2008-10-09 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-10-13

El-Ecvibetü'l-'irâkıyye 'ale'l-es'ileti'l-Lâhûriyye

Lahorlular'ın ricası üzerine ya­zılmış olup ashâb-ı kiram hakkındadır.

Âlûsî bu eseri ile II. Mahmud'un takdir­lerine mazhar olmuştur

(Bağdat 1301; Kahire 1307).

...