Hit (4165) K-568

Risaletüs Sahabe

Yazar Adı : Abdullah Ruzbih b. Dazuyeh ( İbnül Mukaffa ) İlim Dalı : Ahlak
Kitap Dili : Farsça Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-08-02 Güncelleyen : /0000-00-00

Risâletü's-Sahâbe:

Bu eser doğrudan siyasetle ilgilidir.

Hükümdarın dostları, yardımcıları, halkına karşı takip edeceği sîret ile ilgilidir.

Bu kitabı Halife Mansur'a yazmıştır.

Önerileri arasında, "güçlü ve maslahatlı olan kavlin tercih olunarak" fıkhı kargaşaya son verilmesi vardır.

Aynı dâvaya bakan iki kadının aynı şehir ve ortamda farklı kararlar vermeleri halk içinde şüphelere ve kargaşaya yol açmaktır.

O halde Mansur, fıkhı eğilimleri ve mezhepleri farklı olan tüm kadıları bağlayan ortak bir "genel kanunlar mecmuası" oluşturmalıdır.

Böylece devlet daha iyi idare edilecektir.

Abbasî Devleti'nin bu konuda gerçekten muzdarip olduğunu gösteren husus da Halife Mansur'un, İmam Mâlik'ten fıkha dâir bir kitap yazma talebinde bulunmasıdır. Mansur bu kitabı büyük şehirlere gönderecek ve herkesin buna uymasını isteyecekti. Ancak İmam Mâlik bu teklifi kabul etmemiştir. Çünkü çeşitli şehirlere ve ülkelere dağılmış Müslümanlar, kendilerine yakın gelen ve artık iyice alıştıkları bir Sünnet ile amel ediyorlardı.

Dolayısıyla bunları tek bir versiyona indirmek, bununla amel etmeyi mecbur kılmak, başka zorlukları doğuracaktı.

İmam Mâlik daha sonra meşhur eseri el-Muvatta'ı derlemiştir ki Hicaz, Mısır ve Kuzey Afrika'da zamanla kabul gördü bu kitap...

İbnü'l-Mukaffa'nın Risâletü's-Sahâbe'sinde ordunun maaşı, terbiyesi ve şevki konularında da detaylı öğütler bulunmaktadır.

Eski Sâsâni geleneğinden etkilendiği belli olmaktadır.

Yönetimin kimler tarafından yürütüleceği konusunda son derece serttir.

Aristokrat zümreye önem verir.

Bu kitap aslında İbnü'l-Mukaffa'nın tüm eserlerinde vurguladığı temel fikirlerini toplayan ana mecmuadır.

Onun Abbasî Devleti'ne nasıl baktığını gösterir, kendi toplumsal özlemini ve İranı karakterini yansıtır.

Detaylı bilgi için Şevkî Dîf in Asru'l-Ümevî el-Ahîr kitabının İbnü'l-Mukaffa bölümüne bakılabilir. 1

Risâletü's-Sahâbe, Muhammed Kürd Ali tarafindan neşredilmiştir. 2

1.Şevki Dîf, Asru'l-Ümevî el-Ahîr, Dâru'l-Maârif Mısır, s. 523

2. Muhammed Kürd Ali, Resâilu'l-Bülega, Mısır 1908, (el-Edebüs-Sagîr bölümü) s.118

...