Hit (4284) K-533

Cevamiuş Şeria

Yazar Adı : Ali er Rıza Ebül Hasen Ali er Rıza b. Musa el Kazım İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-30 Güncelleyen : /0000-00-00

Cevâmi'u'ş-şerî'a

Me'mûn için yazdığı bu risaleyi İbn Şu'be Tuhafül-Ukül ad­lı eserinde rivayet etmiştir.

<
...