Hit (3591) K-529

er Risaletüz Zehebiyye fi Usulit Tıb

Yazar Adı : Ali er Rıza Ebül Hasen Ali er Rıza b. Musa el Kazım İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-30 Güncelleyen : /0000-00-00

er-Risâletü'z-Zehebiyye Fî Usûli't-Tıb

Halife Me'mûn için yazdığı tıbba dair bir eser­dir.

...