Hit (5043) K-515

Nisabül Mevlevi Tercümesi

Yazar Adı : Tahir Olgun ( Tahirül Mevlevi ) İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Türkçe Kitap Tipi : Tercüme
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri : Baskı
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-30 Güncelleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-30

Nisâbül Mevlevî Tercümesi

Şeyhülislam Yahya Efendi"nin arzusu üzerine Rusûhî İsmâil-i Ankaravî (ö.1041/1631) tarafından XVII. yüzyılın ilk yarısında kaleme alınan risalede, tarikat, fıkıh ve süluk mertebelerine dair meseleler işlenmiştir.

Tahirü"l-Mevlevî tarafından Tahir (Tâhirü"l-Mevlevî) Olgun tarafından Safer 1370/1950 yılında tercüme edilmiştir.

1.Baskı : Baskı Isim (TR) : Tasavvufî konulara göre Mesnevî"den seçmeler / Baskı Isim (AR) : / Ebat : / Yayın Evi : / Yayın Yeri : Konya / Yayın Tar. : 2005 / Baskı Dili : Türkçe / Özellik : Yakup Şafak, İbrahim Kunt neşri / Sayfa Adedi : 0 / Açıklama : Tercümenin tam adı :“İsmâil Ankaravî Nisâbü"l- Mevlevî (Tasavvufî konulara göre Mesnevî"den seçmeler)dır. / Konu Fihristi :
...