Hit (8288) K-497

Mevlevî Âyinleri, Mevlana ve Sultan Divaninin Gazeli

Yazar Adı : T. E. İlim Dalı : Tasavvuf
Kitap Dili : Osmanlıca Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Fıkıh Dersleri/2008-07-29 Güncelleyen : /0000-00-00

Mevlevî Âyinleri, Mevlâna ve Sultân Divânî"nin Gazeli:

Derlemedir.

Müellifi ve telif tarihi bilinmeyen ve derleme yoluyla meydana getirilen eser, Mevlevî tören ve meclislerinde yapılan âyinlerde icra edilen bazı Türkçe, Farsça beste ve naatları ihtiva eder.

Hangi tarihte derlendiği tam olarak tespit edilemeyen eserde, sırasıyla

Nâyî Osman Dede"nin râst âyini,

Behçet Efendi"nin bir bestesi,

Fasihî Dede"nin natı ve meşhûrâtı,

Mevlânâ"nın Devr-i revân usulünde Bayâtî makamında bir âyini,

Gazel-i Sultân Divânî başlığı altında beş beyit ve

Hazret-i Sultân Divânî başlığı altında yirmi beyit,

Fasih-i Mevlevî"nin Devr-i revân usulünde Beyâti âyini,

Hazret-i Sultân Divânî Behâyî başlığı alıtnda iki sütun halinde bazı beyitler ve kasideler,

Naat-ı şerif-i Hazret-i Mevlânâ,

Naat-ı Hazret-i Dîvânî,

Sultân Divânî"nin gazeli,

Sultân Veled"in muhammesi mevcuttur.

Devamında râst ve dügâh gibi perdeler ve diğer bazı makamlar, darblar hakkında bazı bilgiler, bazı musikî aletlerinin şekilleri ve düm tek nakaratları yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. 177, Mikro film, nr. 259"da bulunan eserin bazı yerleri bir, iki, ve üçer sütun halinde manzum ve bazı yerleri de mensurdur.

<
...