Hit (3341) K-489

Risale Fir Red ala Ehlil Cebr vet Tefvid

Yazar Adı : Ali el Hadi Ebül Hasen Ali b. Muhammed el Cevad b. Ali er Rıza el Hüseyni el Askeri İlim Dalı :
Kitap Dili : Kitap Tipi :
Konusu : Sitedeki Kayıt Türleri :
Ekleyen : Aybike Şeker/2008-07-28 Güncelleyen : /0000-00-00

Risale Fi'r-Red alâ Ehli'l-Cebr Ve't-Tefvîd

Cebriyye ile Kaderiyye'nin tenkit edildiği bu risale İbn Şu'be'nin Tuhafü'l-'ukül adlı eseri için­de yayımlanmıştır (Beyrut 1969).

...